Krystyna Olczak

Witamy na naszej stronie internetowej Krystyna Olczak Kancelaria Biegłych Rewidentów jest firmą audytorską wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3471.

Działalność audytorska oparta jest na biegłych rewidentach i doradcach podatkowych współpracujących z podmiotem Krystyna Olczak Kancelaria Biegłych Rewidentów, których doświadczenie i znajomość zmieniającego się ustawodawstwa dotyczącego rachunkowości, finansów i podatków dają gwarancję najwyższej jakości i profesjonalizmu świadczonych przez nas usług.

Kancelaria nastawiona jest na partnerską współpracę zgodną z Państwa indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami.

 

właściciel Kancelarii biegły rewident nr 10156 | mobile: 600 092 594, 601 504 787 e-mail: k.olczak@olczak-kbr.pl