Kontakt

Krystyna Olczak Kancelaria Biegłych Rewidentów
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3471
60-454 Poznań, ul. Świecka 15/1
tel/fax: +48 (61) 8281102
mobile: 600 092 594, 601 504 787

k.olczak@olczak-kbr.pl
www.olczak-kbr.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP nr 66786/2009
NIP 788-100-25-62
Regon 631185301

 

właściciel Kancelarii biegły rewident nr 10156 | mobile: 600 092 594, 601 504 787 e-mail: k.olczak@olczak-kbr.pl