O kancelarii

Krystyna Olczak – właściciel Kancelarii, biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych. Przez 11 lat pracowała w międzynarodowej firmie audytorskiej, w tym kilka lat na stanowisku Senior Managera. Od września 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Olczak Kancelaria Biegłych Rewidentów.
Nadzorowała i brała udział w licznych projektach dotyczących badań i przeglądów sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak i standardami międzynarodowymi (MSSF). Jej doświadczenie obejmuje również przeglądy finansowe tzw. due diligence, przygotowanie części finansowych prospektów emisyjnych i udział w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, audyty planów przekształcenia spółek, wyceny wkładów niepieniężnych i sporządzenie opinii w zakresie ich poprawności i rzetelności zgodnie z KSH.
Oprócz doświadczenia w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierownika działu finansowo – księgowego, głównego księgowego i audytora wewnętrznego. Krystyna Olczak prowadzi szkolenia i kursy z zakresu Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym związane z tematyką konsolidacji sprawozdań finansowych.
Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie: księgowość, rachunkowość i finanse o specjalizacji: rewizja finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (A-0132-235/09)

 

właściciel Kancelarii biegły rewident nr 10156 | mobile: 600 092 594, 601 504 787 e-mail: k.olczak@olczak-kbr.pl